Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm chi trả các chi phí y tế tại các Bệnh viện và Phòng khám đối với những ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Quyền lợi

Quyền lợi điều trị Nội trú

Quyền lợi điều trị Ngoại trú

Quyền lợi điều trị Nha khoa

Quyền lợi Thai sản

Loại trừ
Đơn bảo hiểm không bồi thường những chi phí thuộc rủi ro loại trừ như chi phí khám và điều trị theo yêu cầu, khám không ra bệnh, chi trả những chi phí điều trị các bệnh thuộc phạm vi loại trừ như HIV, tâm thần, thần kinh …vvv., Tìm hiểu thêm tại đây

Text link