Đặt lịch hẹn cùng eBaohiem

Đăt lịch hẹn tư vấn

Khi có nhu cầu đặt hẹn với phòng bồi thường của Trung tâm dịch vụ khách hàng.

Sau đặt hẹn

Sau khi điền thông tin liên hệ chi tiết, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với khách hàng để xác nhận lịch hẹn.

Bạn cần lưu ý chuẩn bị trước cuộc hẹn với chúng tôi.
> Giấy chứng nhận bảo hiểm
> Hồ sơ y tế, sổ khám
> Giấy chứng nhận bảo hiểm
> Giấy chứng nhận bảo hiểm