NULL

Khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe của UIC cần lưu ý thông tin sau:
Hướng dẫn bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm sức khỏe Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khỏe UIC Các lưu ý về đòi bồi thường bảo hiểm sức khoẻ

ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ BỒI THƯỜNG INSMART

Head Office Branch Office
9th Flr, HEID Building, K3B- Lane 6A Thanh Cong Street (or Lane 12 Lang Ha Street), Ba Dinh Dist, Hanoi 3A Floor, NIKKO Building, 374-374B Vo Van Tan Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City.
Tel: (84-4) 37728106 Fax: (84-4) 37728110 Tel: (84-8) 39290256 Fax: (84-8) 39290087
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Text link