Dịch vụ hỗ trợ bồi thường online là hoàn toàn miễn phí cho khách hàng của eBaohiem, ngay cả khi bạn chưa phải là khách hàng của eBaohiem. Việc hỗ trợ bồi thường và thu hồ sơ tại nhà, lấy hóa đơn chứng từ bệnh viện, khách hàng trả thêm phụ phí theo bảng giá tại đây.

Text link